Metoder

Information / Permalink / 0
Under hösten så har vi stora utbildningssatsningar för personalen på Iduna.
 
Bland annat så ska all ordinarie personal gå en 3-dagars kurs som heter Studio 3.
Utbildningen handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Det är företaget lära som står för utbildningen. Vill ni veta mer, får ni gärna läsa mer här.
 
Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Därför måste vi (personal) i vårt möte med ungdomarna utstråla lugn och ha självkontroll och inte smittas av ungdomarnas oro. Det handlar ofta om kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering. En person som är stor inom detta område, är Bo Hejlskov Elvén, som vi tidigare bjudit in er på föreläsning med. Om honom kan man läsa mer här.
 
Vi använder oss också av MI, Motivational Interviewing. Metodens syfte är att främja motivation och beteendeförändring. Detta är något som personal måste använda sig av dagligen i mötet med ungdomarna i huset. All personal får utbildning i MI som ordnas internt av företaget, Humana.
 
För att underhålla och utveckla våra kunskaper om metoderna och främja användandet av dessa i vårt arbete, har vi kontinuerlig handledning. Minst en gång/månad får personalgruppen handledning, både internt och externt. Någon gång per år, bjuder vi in en föreläsare för konsultation.
 
I slutet av november, kommer all ordinarie personal att ha 2 planeringsdagar då vi kommer utvärdera och diskutera vårt arbete och hur vi ska förbättra oss. Allt för att vi ska bli Sveriges bästa LSS-boende!
Till top